maandag 29 september 2014

September Painting


Dit zou wel eens leuk kunnen worden als ik het uitwerk. 

This could be working when I make a drawing of it.

zondag 28 september 2014

Drawing Challenge 6

Mrs Fish.
  Maak kennis met mevrouw Vis. Ze heeft een vrije dag en besluit naar de stad te gaan. 

Meet Mrs Fish. She has the day off and decides to go to the city.
Ze wandelt door een park en geniet van de mooie natuur.

She's walking into nature and has a great time.
In de stad is het uitkijken geblazen. Je weet nooit wanneer je een kat, vogel enz. tegenkomt.

In the city she has to be carefull. You never know when you'll meet a cat or bird.
 Ze bezoekt een museum en voelt zich thuis tussen de waterlandschappen.

She's visiting a museum and it feels homely betweem the waterlandscapes.
 Mevrouw Vis weet wanneer het haar tijd is om naar huis te gaan...

Oh, Mrs Fish know's when it's time to go home...
Dank u wel mevrouw Vis, voor deze leuke dag.

Thank you, Mrs Fish, for this great day.


Deze week ging de Drawing Challenge over vis. Dank je wel Sabine voor dit leuke onderwerp. Als je wilt zien wat andere deelnemers hierover gemaakt hebben klik dan op Sabine en klik vervolgens op haar blog.

This week the Drawing Challenge was all about Fish. Thanks Sabine. I had a great time. If you want to see what other contestants made about this subject, you can click on Sabine and click on her blog.

zaterdag 20 september 2014

Drawing Challenge 5 Second Hand, part twoThe Milkmaid

Jullie kennen haar allemaal wel. Het Melkmeisje van de beroemde schilder Johannes Vermeer. Wat jullie niet weten dat is dat ze een vriendin van me is. En als cadeau gaf ze me haar kan. Komt vast wel van pas, zei ze, voor je melk. Goed, ik deed er dus melk in, maar ja, zo'n kan in de koelkast, dat past dus niet ( of m'n koelkast is te klein). Bovendien gutste de melk er geregeld overheen. Omdat het een geschenk was wilde ik het toch een mooie plek geven. Nu staat het op de keukentafel en af en toe zet ik er een bos bloemen in. Ach, zo'n aardige vriendin, dat melkmeisje... Ben je benieuwd wat anderen gemaakt hebben aan de hand van deze Drawing Challenge, klik op onderstaande namen en je ziet het!

You all know her. The Milkmaid from the famous painter Johannes Vermeer. What you don't know, she's my good friend. And she gave me a present, her jug. I think you can use this for your milk, she said. So, my jug with a lot of milk had to go into the refrigerator.Ofcourse it didn't fit, it was to big (or my refrigerator is to small). By the way, regulary the milk came over the jug. Because it was a gift I gave it a beautiful place. Now it's standing on the kitchentable and sometimes I'll surpise myself with flowers. Such a nice woman, my friend the milkmaid... Would you like to know what other people made about this Drawing Challenge? Click on the names at the bottom of this page and you will find out.

Nadine, Stefanie, Ariane, Roberto, Eric, Susan, Tania, Sabine, Veronica, Barbara, Tammie Lee 
maandag 15 september 2014

Drawing Challenge 5

Second Hand

Het begon ongeveer twintig jaar geleden. Als nieuwe bewoners kregen we een open haard erbij. Ik was blij, houd nogal van fikkie stoken. Er was een open haard stel nodig en dus gingen we op pad. Er zijn hier speciale winkels voor en vol verwachting keken we rond. Veel koper en messing en wij vonden niks leuk.... Achter in de winkel was de werkplaats. De deur stond open en het was nogal lawaaierig. Natuurlijk moest ik daar even kijken. Er werd veel gelachen. En daar, vlak bij de deur, stond het allermooiste open haard stel dat ik ooit gezien had. Het was vies, zat onder de roest, en duidelijk tweede hands. De eigenaar was niet zo blij met me. Een hele winkel vol mooie spullen en ik zocht een oud, vergeten haardstel uit. We hebben het gekocht. En zo is de liefde voor tweede hands ontstaan.
Ik houd van spullen waar een verhaal achter zit of waarbij ik kan wegdromen. Ik houd er van als ik kan zien dat iets een eigen leven heeft gehad. Ik houd van patronen en van kleuren. Ik word er vrolijk van en ik merk dat patronen terug komen in m'n tekeningen. Bovendien zie ik dat de combinatie oud, nieuw en tekeningen heel goed samengaat en het een bepaald cachet geeft. Er kleeft echter een nadeel aan tweede hands... elke keer als ik iets koop, moet ik ook een ding weggeven..
Vind je het leuk mee te doen aan deze Drawing Challenge? Doe gewoon lekker mee en vertel en laat zien waarom tweede hands voor jou zo speciaal is. Dat kan d.m.v een tekening, schilderij, foto, schets, je bepaalt dit zelf en maakt dit zelf. Onder aan dit blog kun je aangeven of je mee wilt doen. Je kunt je Drawing Challenge laten zien op 20/21 september. Het is handig een reactie hierover onder aan m'n blogpost te zetten zodat ik dit weekend jou blog, en dus hetgeen je hebt gemaakt kan toevoegen en mensen hierop kunnen linken.

It all started twenty years ago. As new owners we got a fireplace. I was glad, I love to light a fire. We needed tools for making a fire and went to a shop. There are special shops for this and full expectation  we looked around. Lots of copper and brass and we didn't like one thing. Behind the shop there was a working place. There was a lot of laughter.  And there... near the door, was the most beautiful fireplaceset ( I really don't know how you call this in english, so I need help) I'd ever seen. It was dirty, amung rust and clearly second hand. The owner wasn't happy at all with me. A whole shop full beautiful new stuff and I wanted and old, fogotten fireplaceset. We bought it. And so started my love for second hand.
I love old stuff with a story or where I can fantasies about. I love it when I can see that it has had a life. I love patterns and colours. It makes me happy and I see that patterns are coming back in my drawings. By the way, the combination old, new and drawings works well together and gives it that special cachet. There is one downside, everytime I buy something, I also have to give one thing away...Would you like to join in this Drawing Challenge? Tell and show why second hand gives you that special feeling. You can draw, paint, take pictures, write, everything is ok. It's up to you. Just write a note here and tell you would like to join in. You can show your entries at the 20 or 21 september. Put your comment down here so I can link this weekend your blog to mine and other people can see what yo've made for this Drawing Challenge.