woensdag 30 april 2014

Work in Progress.Natuurlijk heb ik iets te zeggen met m'n portretten. Dat ze spontaan ontstaan bijvoorbeeld. Dat ik die persoon zou kunnen zijn maar misschien herken je jezelf er wel in. Dat het gaat over verbeelding, je ergens achter verschuilen. Dat het gaat over een heleboel geklets en wat een innerlijke rust het zou opleveren als je dit achterwege laat. Herkenbaar?

Of course I've got something to say with my portraits. That they start spontaneous for example. That I could be that person, but maybe you'll recognize yourself in it. It's about imagination, you want to hide yourself behind something or someone. That it's about a lot of gossip and oh, you would be so calm if you left this behind. Do you recognize it?


maandag 28 april 2014

SketchDe portretschetsen geven me  ideeën die ik wil uitwerken. Vandaag begin ik met een hiervan. Ik teken de schets op een redelijk dik vel papier. Morgen ga ik het verder uitwerken.

The drawingsketches give me ideas that I want to work out. Today I start with one of them. I draw the sketch on a thick sheet. Tomorrow I'll continue.

donderdag 24 april 2014

Sketchbook


Op m'n verjaardag krijg ik van twee vriendinnen een teken/schetsboek. Ze zijn zo mooi, ik wil ze graag even laten zien. Het ene heeft een leren kaft en geschept papier. Hierin maak ik tekeningetjes die ik graag wil bewaren. Het andere is groter en heeft ruw papier, heel geschikt om in te schetsen. Bovendien heeft het een magnetische sluiting, chic hé.

On my birthday two of my best friends gave me a sketchbook. The're so beautiful I'd like to show them to you. One has a leather cover and beautiful handmade paper. I make little drawings in it that I want to keep. The other one is bigger and has paper that I'd like to use for sketching. It also has a magnetic clasp. Chic!, isn't it?


maandag 21 april 2014

Een nieuw blog

De portretjes die ik maak zijn zelfportretten. Het grappige is dat ze elke keer weer anders zijn. Ze lijken niet, alhoewel, bij sommigen zie ik hetzelfde haar, anderen hebben dezelfde kin als de mijne en af en toe denk ik, dit had m'n buurvrouw kunnen zijn. Och, goed bedoeld hoor. Het is niet de bedoeling dat ze realistisch zijn. Je zult er zeker menselijke trekken in herkennen. Dit blog laat o.a. uitwerkingen zien van de portretjes die dagelijks op m'n op Facebookpagina staan: joke konings.

The little portraits I make, are portraits about me. It's funny to see how different they are every time. They don't match, but sometimes I see the same hair or chin as mine and I thought I saw my neighbour next door. I mean well... It isn't suppose to be realistic. You will recognize human parts in them. This blog will show you for example paintings that you can see as a daily sketch on my facebookpage: Joke Konings.


                                         "This Way".     30x40cm.