woensdag 30 april 2014

Work in Progress.Natuurlijk heb ik iets te zeggen met m'n portretten. Dat ze spontaan ontstaan bijvoorbeeld. Dat ik die persoon zou kunnen zijn maar misschien herken je jezelf er wel in. Dat het gaat over verbeelding, je ergens achter verschuilen. Dat het gaat over een heleboel geklets en wat een innerlijke rust het zou opleveren als je dit achterwege laat. Herkenbaar?

Of course I've got something to say with my portraits. That they start spontaneous for example. That I could be that person, but maybe you'll recognize yourself in it. It's about imagination, you want to hide yourself behind something or someone. That it's about a lot of gossip and oh, you would be so calm if you left this behind. Do you recognize it?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten