dinsdag 30 december 2014

Drawing Challenge 11

Time

Alle goeds voor 2015.

Een week alleen op vakantie. Precies wat ik nodig had. Tijd voor mezelf en tijd om het een en ander uit te zoeken over m'n familie. In het blad Flow las ik een artikel over Tijd. Het was een experiment waarbij ik alles wat tijd aangaf zou afdekken of stilzetten. Ik besloot dit te doen want ik wilde wel eens ervaren hoe dat nou was, een week zonder oh is het al zo laat of het is tijd voor het journaal, tijd voor koffie, tijd om naar bed te gaan. Heb ik nog genoeg tijd? Waar haal ik de tijd vandaan? De eerste dagen was het knap lastig. Hoe laat zou het zijn? Toch even kijken? Nee, niet doen. Na een paar dagen ging het beter en merkte ik dat ik meer naar mezelf luisterde en ook meer genoot van de dag. Ik kan het iedereen aanbevelen. Eric koos het woord Time als Drawing Challenge deze week. Wil je zien wat andere deelnemers hebben gemaakt, klik dan op zijn naam en je ziet het. Deze week een paar foto's van m'n atelier. Een groot deel van de dag ben ik daar aan't schilderen vandaar nu foto's.


Best wishes for 2015. 

One week alone on a holiday. Just what I needed. Me- time and time to do some research about my 
family. I red an article in Flow about Time. It was an experiment where I turned the cloches to the wall or put something over it. I decided to do so because I was curious how this would work, one week without: oh, it's late or it's time to look at the news, time for coffee, time to go to bed. Do I have enough time? Where do I get the time to do this? The first days it wasn't easy. How late is it? Shall I take a look? No. After a few days it went better and I realised that I listened more to myself and enjoyed the day more. I can recommend this to everyone. Eric choosed the word Time as Drawing Challenge this week. If you want to see what other participants made, just click on his name and you'll see. This week some pictures from my studio. I'll spend a lot of time here painting, now it's time for pictures!


donderdag 11 december 2014

Nice evening with the students

Cosy evening with the students in my studio


Een gezellige avond met de cursisten, een hapje en een drankje in het Werkatelier. Er was ook nog een model en zij leverde veel creativiteit op. 

A cosy evening with the students, a little snack and drink in the studio. There also was a model and she gave a lot of creativity.woensdag 19 november 2014

Marlene Dumas


In het Stedelijk Museum in Amsterdam is een grote tentoonstelling van Marlene Dumas te zien. Op een hele directe manier beeld ze emoties en gevoelens uit. Heel interessant. Een aanrader!!

The Stedelijk Museum in Amsterdam has a big exibition about work from Marlene Dumas.On a direct way she shows emotions and feelings in her drawings and paintings. Very interesting. You should see her!

zaterdag 8 november 2014

Drawing Challenge 10

ColourVoor Ariane

Deze Drawing Challenge gaat over het woord kleur. Ariane, deelneemster van het eerste uur, is samen met haar familie slachtoffer geworden van een brand. Het kasteel, dat met liefde en zorg wordt gerenoveerd en waarvan je me zo vaak hebt laten genieten door je mooie foto's, is getroffen door brand. 
Nu alles zo z'n donkere kleuren heeft gekregen, letterlijk en figuurlijk, kan ik je misschien een heel klein beetje kleur geven met deze bos bloemen. Heel veel sterkte de komende tijd. 
Wil je zien wat andere deelnemers gemaakt hebben, klik dan op de naam Barbara Bee,


To Ariane

This Drawing Challenge is about the word Colour. Ariane, participant from the beginning, is together with her family,victim from a fire. The castle, that was renovated with lots of love and care, you let me enjoy by showing beautiful pictures, was burning.
Now everything has turned black, literally and figuratively, I  would like to give you a little bit of colour with these flowers. I wish you and your family strenght these times. 
Would you like to see what other participants made, click on the name Barbara Bee and you will find out.

zaterdag 1 november 2014

Drawing Challenge 9

Underwear 


Dit keer gaat de Drawing Challenge over ondergoed.Stefanie kwam met dit woord. Dank je wel, het bracht een herinnering boven die ergens ver weg verstopt zat.
Dit plaatje gaat over een meisje met een grote, rode onderbroek. Ik dus. Op een mooie zomerdag had ik een uitje met de klas. Het was zo warm dat de meesters en juffen besloten van het originele programma af te wijken en lekker te gaan zwemmen. Daar hadden we natuurlijk niet op gerekend. Niemand had zwemspullen bij zich. Geeft niks, zo zeiden ze, dan gaat iedereen toch lekker in z'n/haar ondergoed zwemmen? Goed idee, het was behoorlijk warm en een lekker afkoelen in water zagen we wel zitten. Nu had ik die dag een nieuwe, grote, rode onderbroek aan. M'n moeder kocht graag kleding op de groei..en toen ik uit het water kwam zat íe dus op m'n knieën. Pffffff ik schaamde me dood. Wil je lezen wat andere deelnemers bij dit woord hebben gemaakt, klik dan op de naam Stefanie.

This time the Drawing Challenge is all about underwear. Stefanie came with this word. Thank you, it brought back a memory that I'd hidden.
This picture is the story of a little girl with a big, red underpants. It's me. On a beautiful summerday I had a trip with my class. It was sunny and hot and the teachers decided to change their program and go for a swim. We had not calculated that . Nobody had their swim shorts with them. It doesn't matter, the teachers said. You all can swim in your underpants. That was a great idea, it was really hot and in the water we would cool down. That day I weared a new, big, red underpants. My mother liked to buy clothes big and when I came out of the water, the pants was sitting on my knees. Pffff.... I was ashamed. Would you like to read what other participants made, you can click on the name Stefanie.


maandag 27 oktober 2014

October Painting


Heerlijk, zo'n vakantieweek. Alle tijd hebben om dierbaren te ontmoeten en wat langer te kunnen kletsen. Alle tijd hebben om te schilderen, te lezen en uit te slapen. 

Fantastic, one week vacation. Had enough time to see dear friends and to chat longer. Had enough time to paint and draw, to read and sleep as long as I wanted. 

vrijdag 17 oktober 2014

Experiments in a portrait

Experimenten voor m'n cursisten om te laten zien wat je met aquarelpotloden kunt doen.

Experiments for my cursists to show them what is possible with Watercolour Pencils.


woensdag 15 oktober 2014

Working on a new painting
Nu de kop er af is met de eerste teken- en schilderscursussen die ik geef en het best wel aardig loopt, probeer ik in een ritme te komen waarbij ik ook wat eigen werk kan maken. Ideeën genoeg, alleen nog uitwerken. En dat lukt nu. Lekker om hier mee bezig te zijn.

The first groups started in september with drawing- and painting lessons I'd give. And it's going well. Now I'm  trying to find a ritm to have also time for myself and paint the ideas that I have. And that's working. It feels good to be busy with this.

vrijdag 10 oktober 2014

Drawing Challenge 8

Cookies 

Heb je zin
Would you like

in een
to have a

koekje?
a cookie?

De Koningsmannen kunnen niet zonder koek(-jes). Als ze ontbreken bij de koffie of thee hoor ik altijd: Is er geen koek? Een klein koekje?..... dan mag ik er vast wel twee.
De Drawing Challenge van deze week was het woord koekje. Ben je benieuwd wat andere deelnemers hierover gemaakt hebben, klik dan op de naam Stefanie. Zij is onze host van deze week en heeft het woord verzonnen.

The Konings-men can't live without a cookie. If they aren't there at the tea or coffee they always ask Where are the cookies? A small one?.... It must be allright that I'd take two.
The Drawing Challenge this week is the word Cookie. If you want to see what other made, click on the name Stefanie. She's our host this week and invented this word.

woensdag 8 oktober 2014

One week Daily Project
Omdat ik aan het begin van de week geen idee heb waar het zal eindigen, is het interessant om deze schetsen onder elkaar te zetten. Het geeft een idee hoe iets ontstaat en hoe het verder groeit en zich ontwikkelt.

It's because at the beginning of this week I really don't know where I'll end. That's why it's interesting to put these sketches together. It gives an idea how something starts, how it grows and developed.

zaterdag 4 oktober 2014

Drawing Challenge 7

SwoonGisteren ging ik met m'n schildersmaatje naar het Gemeente Museum in Den Haag. Er hangt een grote overzichtstentoonstelling van Mark Rothko.Heel mooi is de opbouw te zien van zijn werk als surrealist naar waar hij later zo beroemd mee is geworden, de grote, harmonieuze kleurvlakken. Volgens Rothko mogen deze werken absoluut geen voorstelling zijn. Dat is pas swoon (bijzonder). Daar heb ik bewondering voor. Hoe moeilijk is het, geen voorstelling te schilderen. Jezelf open stellen voor een totaal andere insteek. Nog meer swoon (respect) heb ik voor zijn fantastisch kleurgebruik. Soms had ik het idee dat ik het schilderij in werd getrokken. 
Dit keer was Tammie onze host van D.C. en zij kwam met het mooie woord "swoon"aanzetten. Wil je meer uitwerkingen zien van deze Drawing Challenge, klik dan hier op de naam Tammie om te zien wat andere deelnemers hierover gemaakt hebben. Fijn weekend.

Yesterday I went with my paintmate to the Gemeente Museum in The Hague. There's a big exhibition about Mark Rothko. Very beautiful to see how he started as a surrealist to where he became so famous with, those big, harmonious colour levels. It was the intention from Rothko that these paintings absolutely not have an image. I think that's swoon (special). How difficult is that, paint something while not showing a landscape or people or something else. He comepletely let it go and made something else, no image. More swoon (respect) I've got for hiSometimes I thought I felt into the painting.
This time was Tammie our D.C. host and she came with that swoon (beautiful) word. If you'd like to see what the other contestants made, just klick on the nameTammie and you will find out. Have a nice weekend.s fantastic colour use. maandag 29 september 2014

September Painting


Dit zou wel eens leuk kunnen worden als ik het uitwerk. 

This could be working when I make a drawing of it.

zondag 28 september 2014

Drawing Challenge 6

Mrs Fish.
  Maak kennis met mevrouw Vis. Ze heeft een vrije dag en besluit naar de stad te gaan. 

Meet Mrs Fish. She has the day off and decides to go to the city.
Ze wandelt door een park en geniet van de mooie natuur.

She's walking into nature and has a great time.
In de stad is het uitkijken geblazen. Je weet nooit wanneer je een kat, vogel enz. tegenkomt.

In the city she has to be carefull. You never know when you'll meet a cat or bird.
 Ze bezoekt een museum en voelt zich thuis tussen de waterlandschappen.

She's visiting a museum and it feels homely betweem the waterlandscapes.
 Mevrouw Vis weet wanneer het haar tijd is om naar huis te gaan...

Oh, Mrs Fish know's when it's time to go home...
Dank u wel mevrouw Vis, voor deze leuke dag.

Thank you, Mrs Fish, for this great day.


Deze week ging de Drawing Challenge over vis. Dank je wel Sabine voor dit leuke onderwerp. Als je wilt zien wat andere deelnemers hierover gemaakt hebben klik dan op Sabine en klik vervolgens op haar blog.

This week the Drawing Challenge was all about Fish. Thanks Sabine. I had a great time. If you want to see what other contestants made about this subject, you can click on Sabine and click on her blog.