vrijdag 26 juni 2015

Drawing Challenge Plates Part Two

Big Wish

Al een aantal jaren heb ik een wens. Thuis is ie bekend. Persoonlijk vind ik het tof  als hij onverwacht in vervulling gaat. Het lijkt me he-le-maal te gek om borden kapot te gooien!! Ja, ik weet het, klinkt een beetje als iets afreageren maar ik zie het meer als iets dat veel plezier oplevert. Net zoals het hard schreeuwen in een tunnel. M'n hele lichaam er tegen aan gooien, het lawaai, en dat het van mezelf mag. Zou dat niet geweldig zijn? Voorlopig houd ik het maar met het tekenen ervan, helaas...En Nadine, elk jaar kreeg ik stiften,kleurpotloden en boeken.M'n moeder kende me goed!

For several years I've got a wish. At home it's well known. Personally I think this will work when it's unexpeted . It must be totally too crazy to throw plates!! Yes, its sounds a little bit like abreacting something . I think it's something that gives me a lot of pleasure. Just like screaming hard in a tunnel. My whole body throwing against it, the noise and giving myself the permission to do so.
Wouldn't that be great? Meanwhile, it's just a drawing, saidly...
Other participants of this Drawing Challenge are Jo, Tammie, Roberto, Veronica, Nadine, Ariane and Patrice. You can see what they've made. And Nadine, each year I got markers, crayons and books. I think my mother knew me well!
maandag 22 juni 2015

Drawing Challenge 20

PlatesBorden. Het woord van deze Drawing Challenge. Ik dacht hieraan vanwege een jeugdherinnering. Elk jaar op 5 december vierden we de verjaardag van Sinterklaas met cadeautjes en gedichten. Ik was zes jaar oud. M'n zus kreeg een dagboek met een slotje dat ik afgunstig bekeek. Want stel je eens voor, alles opschrijven, geheimen, vieze woorden. Niemand die het lezen kan, er zit immers een slot op. In m'n hoofd heb ik menig plekje verzonnen waar ik het sleuteltje zou verstoppen. Maar ja.... ik kreeg briefpapier...  Een beetje jaloers zei ik dat ik liever een dagboekje met slot had gehad. M'n moeder had dat goed onthouden. Het jaar erna, vlak voor de viering van Sinterklaas nam ze me apart en zei tegen me: Denk erom Joke, je bent blij met alles dat je krijgt. Ok, dat was een duidelijke afspraak. Ik kreeg een zwaar pak. Hierin zat een rood glazen bord en kop en schotel. Ik dacht, dit heb ik al en herinnerde wat m'n moeder had gezegd. Oh leuk, dank u Sinterklaas. Toen ik goed keek zag ik dat het m'n eigen bord was. 

Plates. The word of this Drawing Challenge. I thought about this because of a childhood memory. Each year, on the fifth of December we celebrated the birthday of Sinterklaas with gifts and poams. I was six years old. My sister got a diary with a lock that I watched enviously.  Imagine!!  To write everything down, secrets, dirty words. Nobody can read it, it's locked! In my head I found many hiding places where I would put the key. Well.... I got writing paper. A little bit envious I said that I prefered a diary with a lock. My mother reminded this very well. A year later just before the celebration of Sinterklaas she seperated me and said: Listen Joke, whatever you'll get this evening, you'll show that you're happy with it. Ok, that was a clear deal. I got a heavy present, opened it and there it was, a red plate with a cup and saucer. I had this all ready and reminded what my mother said to me. Oh nice, thanks, Sinterklaas. When I looked good, I saw it was my own.maandag 15 juni 2015

Kunstschouw Schouwen 2015

An impressionGedurende deze week is er op het Zeeuwse eiland Schouwen Duiveland een grote expositie verdeelt over dorpen en buitengebieden. Het is de moeite waard hier een dag aan te besteden. Je ziet verrassende werken in een mooie omgeving. Op plekken waar je anders waarschijnlijk niet zo snel zou komen. Regelmatig is de maker ook aanwezig en kun je zo, als je daar behoefte aan hebt, meer over het ontstaan van een werk horen. 

During this week is on the Schouwen Duiven island, a big exhibition divided over different villages and outdoor areas. . It's a good idea to spend a day enjoying all these surprising works in a beautiful surrounding. You'll come on places that you possible dont see again. On regular basis the creators of the works you'll see will be there to tell you something about the form of their work. 

zaterdag 13 juni 2015

Drawing Challenge 19

Something from the SeaHier in Zeeland ben ik omgeven door meren. Het Veerse Meer, Grevelingse Meer. De Noordzee (we hebben hier geen oceaan) is een half uurtje rijden hier vandaan. Ik kom er geregeld. Het is er vaak stil en daar houd ik wel van. Niks zeggen, beetje om me heen kijken, beetje lezen en tekenen. Relaxed. De Drawing Challenge Iets van de Zee, heeft voor mij alles te maken met ruiken en zien. Deze foto's heb ik in Breskens gemaakt. De blauwe vissersboot is een eettentje. De schipper rookt z'n eigen vis en trekt veel bekijks. Als je van oude scheepswerven, roest en verval houdt, zit je hier goed. 
Dank je wel Veronica voor deze Drawing Challenge. 

Here in Zeeland I'm surrounded by lakes. The Veerse Meer, Grevelingse Meer. The Northsea (we don't have an ocean) is only half an hour away. I like the lakes because it's quiet and I'm often there. Nothing to say, just look around, a little bit reading, drawing. Relaxed. 
 The Drawing Challenge Something from the Sea, for me it means what do I see and smell? These pictures I've made in Breskens. The blue fishing boat is a kind of small restaurant. The captain smokes his own fish. He has a big public. If you like old shipyards, rust and decay, this is the place to be.
Thank you Veronica for this Drawing Challenge.

zaterdag 30 mei 2015

Expositie Zeelantwerp GOES


15 Kunstenaars die een deeltijdopleiding volgen aan een Academie in Antwerpen exposeren dit weekend voor het eerst gezamenlijk als collectief. De groep heeft een naam,  Zeelantwerp. 
 (Zeeland en Antwerpen). Ook hebben ze een eigen fb pagina: zeelantwerp.Er is veel te zien, de toegang is gratis. De moeite van een bezoekje waard.

vrijdag 29 mei 2015

Drawing Challenge 18

Youth
Hoi, zegt ze en komt binnen. Haar zware rugtas ploft op de grond, de gymtas ernaast. Ze hangt haar jas op en fladdert naar boven. Dertien jaar, brugsmurf en een beginnende puber. Ploft op een stoel en drinkt dorstig het glas leeg. Hoe was school? Haar zwart gelakte nagels gaan door het haar en ze begint. Over wat er is gebeurd, wie wat zei, hoe er vervolgens gereageerd werd, wat de docent zei, en wat ze zelf van dit alles vindt. Ze praat levendig met veel gebaren. Ik kijk er graag naar. Even later is ze geconcentreerd aan het tekenen, een kleine frons in haar voorhoofd. Dat heeft iets natuurlijks. Ze houdt van vieze handen, neemt automatisch afstand en de tijd om te kijken naar hetgeen ze maakt. Ze doet het graag. Kom je volgend seizoen weer vraag ik? Dat hangt af van de hoeveelheid huiswerk. Ik hoop dat ze terugkomt, ze doet me denken aan mezelf.

Hi, she says and walks inside. Her heavy backpack flops on the floor, her gym bag beside it. She hangs up her coat and flutters upstairs. Thirteen, first years, and a starting teenager. Flops on a chair and drinks thirsty her glass empty. How was school? Her black painted nails geth trough her hair and she starts. About what happened, who said what, what was the reaction, what the teacher said and what she thinks about this all. She talks sprighty with lots of waves. I like to watch at it. Later she's concentrated while drawing, a little drag in her forehead . It looks natural. She likes dirty hands, takes automatically distance and time to see what she makes. She loves to draw. Are you coming back next season I ask? It depends about how mutch homework there is. I hope she does, she reminds me of myself.