dinsdag 30 december 2014

Drawing Challenge 11

Time

Alle goeds voor 2015.

Een week alleen op vakantie. Precies wat ik nodig had. Tijd voor mezelf en tijd om het een en ander uit te zoeken over m'n familie. In het blad Flow las ik een artikel over Tijd. Het was een experiment waarbij ik alles wat tijd aangaf zou afdekken of stilzetten. Ik besloot dit te doen want ik wilde wel eens ervaren hoe dat nou was, een week zonder oh is het al zo laat of het is tijd voor het journaal, tijd voor koffie, tijd om naar bed te gaan. Heb ik nog genoeg tijd? Waar haal ik de tijd vandaan? De eerste dagen was het knap lastig. Hoe laat zou het zijn? Toch even kijken? Nee, niet doen. Na een paar dagen ging het beter en merkte ik dat ik meer naar mezelf luisterde en ook meer genoot van de dag. Ik kan het iedereen aanbevelen. Eric koos het woord Time als Drawing Challenge deze week. Wil je zien wat andere deelnemers hebben gemaakt, klik dan op zijn naam en je ziet het. Deze week een paar foto's van m'n atelier. Een groot deel van de dag ben ik daar aan't schilderen vandaar nu foto's.


Best wishes for 2015. 

One week alone on a holiday. Just what I needed. Me- time and time to do some research about my 
family. I red an article in Flow about Time. It was an experiment where I turned the cloches to the wall or put something over it. I decided to do so because I was curious how this would work, one week without: oh, it's late or it's time to look at the news, time for coffee, time to go to bed. Do I have enough time? Where do I get the time to do this? The first days it wasn't easy. How late is it? Shall I take a look? No. After a few days it went better and I realised that I listened more to myself and enjoyed the day more. I can recommend this to everyone. Eric choosed the word Time as Drawing Challenge this week. If you want to see what other participants made, just click on his name and you'll see. This week some pictures from my studio. I'll spend a lot of time here painting, now it's time for pictures!


donderdag 11 december 2014

Nice evening with the students

Cosy evening with the students in my studio


Een gezellige avond met de cursisten, een hapje en een drankje in het Werkatelier. Er was ook nog een model en zij leverde veel creativiteit op. 

A cosy evening with the students, a little snack and drink in the studio. There also was a model and she gave a lot of creativity.