vrijdag 30 januari 2015

Drawing Challenge 14a

The UnexpectedHet Onverwachte. De twee woorden die ik als host heb uitgekozen.Toen ik de laatste keer in het ziekenhuis was bij de orthopeed, liet hij me de foto's van beide knieën zien en vertelde dat na de gelukte pijnbestrijdingsoperaties de artrose rustig was doorgegroeid. Ik zag een berglandschap, met scherpe pieken en diepe dalen. Onverwacht? Een beetje, alhoewel.... In m'n tekeningen draait alles sinds april verleden jaar om het onverwachte. Ik teken dagelijks, zoals zoveel mensen doen. Op rekeningen, in m'n agenda, overal op. Een tekening ging een keer dwars over een te betalen bedrag heen. Onleesbaar geworden, Juist dit krabbelen, zonder vooropgezet plan, levert me onverwachte, vrije werkjes op. M'n nichtje, die  ook graag tekent, kon een keer niet kiezen tussen een schildpad en een vogel. Ze vond de oplossing en maakte een schildpadvogel! Sommige tekeningetjes zijn aardig en die bewaar ik dan, Want je weet maar nooit. Als je wilt zien wat andere deelnemers hebben gemaakt van deze D. C., klik dan op hun namen en je ziet het. Fijn weekend!

The Unexpected. The two words I've choosen as host. The last time I was in the hospital my orthopedist showed me the pictures from my two knees and told that after the succesful pain management operations, the arthrosis does grow slowly farther. I saw a mountainlandscape, with sharp peaks and deep valleys. Unexpected? Mayby just a little bit... In my drawings it's since april last year all about The Unexpected. I draw a lot, like a lot of people do. On bills, in my diary, it doesn't matter. One drawing that I made on a bill, made it impossible to see what to pay. These sketches give me unexpected drawings without a preconceived plan,. My niece also likes to draw. She couldn't choose between a turtle and a bird. So she found the solution and made a turtlebird!  Some sketches are nice and I keep them. Because, you'll never know.If you want to see what other members about this D.C. made, click on their name and you will find out. Have a nice weekend!

zaterdag 24 januari 2015

Drawing Challenge 14

The Unexpected
Volgende week ben ik jullie host bij deze Drawing Challenge. Ik heb gekozen voor de twee woorden: Het Onverwachte. Onverwacht, en o zo leuk, was het dat ik uitgenodigd werd door m'n oudste om mee te gaan naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Onverwacht was het gisteren dat de zon scheen nadat het de hele dag zo somber was! Onverwacht is het voor me als ik tekeningen combineer met verf en ander materiaal en er iets verrassends ontstaat. Veel plezier bij deze D.C. Heb je zin om mee te doen? Laat hieronder een berichtje achter. Tekeningen, schilderijen, gedichten, collages, foto's, alles mag. Je kunt de resultaten volgend weekend, 31 januari en 1 februari zien. Fijn weekend.

Next week I'll be your host in a new Drawing Challenge. I've choosen the two words: The Unexpected. Unexpected it was and oh so nice, that my oldest invited me to go with him to the Rijsmuseum in Amsterdam. Unexpected it was yesterday that after a grey day the sun was there! Unexpected it is for me when i combine my drawings with paint and other material and something surprising is happening. Have a lot of fun with these D.C. If you want to join in, leave a message here. Drawings, paintings, poams, collages, photo's, everything is ok.. You can see the results next weekend, the 31 of January and the first of February. Have a nice weekend!


woensdag 14 januari 2015

January Painting 2


Summertime.


Ik heb dit verleden jaar aan het begin van de zomer geschilderd en vrij snel verkocht. Toch nog maar een keer weer geschilderd omdat het zo leuk was te maken.

I'd painted this last year at the beginning of the Summer and sold it. So i decided to paint it again because i liked the painting.

zaterdag 10 januari 2015

Drawing Challenge 12

MatchboxDe nieuwe D.C. deze week heeft als titel: Matchbox. Ik dacht aan de kleuterschool. De juf verzon dat we zo rond Pasen wel een kruis konden maken van lucifers. Nou, de lijm zat overal, behalve op het te plakken kruis, Ik moest nablijven, ja echt op de kleuterschool, om het kruis af te maken. En natuurlijk dacht ik ook aan m'n dierbare dames in't café. Heb je een vuurtje voor me? Tuurlijk. De afbeelding van een zwaluw op een luciferdoosje heb ik altijd mooi gevonden. Zo kwam ik bij Andy Warhol uit. Hij inspireerde me weer om nog iets meer te doen met deze mooie zwaluwen. Eric, ook deelnemer van D.C. nodigde me hier voor uit.  Dank je wel Eric, ik vond het leuk.  Zin om te zien wat andere deelnemers hebben gemaakt? Klik dan op Eric en je zult verbaast zijn. 

The new D.C. this week got the title: Matchbox. I thought about kindergarten . My teacher got the idea that we could make, it was around Easter, a cross from matches. Well, the glue was everywhere exept on the cross. I had to stay after schooltime, yes really, to finish my cross. And of course i thought about my dear ladies in the pub. Can you give me a light Honey? Sure! I always liked the image of a swallow on a matchbox. So Andy Warhol came into my head and i decided to do a little bit more with these beautiful swallows. Eric, also participant, invited me. Thank you Eric, i liked it a lot. Would you like to see what other participants made? Click on Eric and you will be suprised.

zaterdag 3 januari 2015